RVDH

BIJNA, BIJNA BIJNA, (16/08/2021)

Nog 9 daagjes te gaan, dan vertrek ik naar Parijs. Thalys geboekt, alles gefikst, alleen nog mijn tas in pakken en dan zijn we klaar om te gaan. Die tas, dat was nog even een dingetje. Ik heb al een hut koffer nodig voor een weekend weg dus laat staan voor 4 maanden…. Gelukkig gaat moeders mee met de heen reis, voor mentale support, haar eigen gemoedstoestand maar vooral als pakezel zodat ik meer mee kan nemen.

De angst die ik eerder had is tot nu toe nog nergens te bekennen. Ik heb in de tussentijd al contact gehad met enkele mensen die in dezelfde periode in Parijs verblijven en sommige zelfs op de zelfde school zitten! Dit neemt al heel veel angsten weg, deze mensen gaan hetzelfde avontuur aan en zijn net als ik (desperate) op zoek naar vrienden om dit avontuur mee te delen. Dat maakt al het verschil tussen alleen en eenzaam.

We kunnen dus wel stellen dat ik er helemaal klaar voor ben. Vol met enthousiasme maar met een kleine paniek of ik wel genoeg kleding kan mee nemen (ik blijf een vrouw en zoals de meeste weten houdt ik van veel kleding en ben ik erg slecht in keuzes maken en inpakken, match made in hell)

Ik zie jullie in Parijs <3

Groetjes,

Rob

English:

ALMOST (16/08/2021)

9 more days to go, then I leave for Paris. Thalys booked, everything fixed, just pack my bag and then we are ready to go. That bag, that was a struggle. I already need a huge suitcase for a weekend away, let alone for 4 months…. Fortunately mom is going along with the journey, for mental support, her own state of mind but especially as a pack mule so I can take more with me.

The fear I had before is nowhere to be seen now. In the meantime I have already been in contact with some people who are staying in Paris during the same period and some even attend the same school! This takes away a lot of fears, these people are going on the same adventure and are just like me (desperate) looking for friends to share this adventure with. That makes all the difference between alone and lonely.

So we can say that I am completely ready for it. Full of enthusiasm but with a little panic if I can bring enough clothes (I’m still a woman and as most know I like a lot of clothes and I’m very bad at making choices and packing, match made in hell)

I’ll see you in Paris