RVDH

De eerste stap naar mijn Italiaanse poolboy! (08-01-2021)

Op deze dag begon het avontuur voor het echie ipv een leuk plan. Het idee om te studeren in het buitenland klonk heel leuk maar was hoogst waarschijnlijk weer een van die miljoen dingen die mij leuk lijken maar waar ik uiteindelijk niet mee doorzet (geloof mij dit zijn er veel..) omdat ik 3 maanden later weer iets anders wil en leuk vind. Maar dit plan bleef hangen, het leek mij wel wat, half jaartje weg, studeren in een ander (en warmer!!!!) land!

Na paar maandjes googelen naar leuke landen en mooie studies toch maar een selectie gesprek aangevraagd om te kijken of ik überhaupt uitgeloot wordt voor dit avontuur, ook niet geheel onbelangrijk. Van te voren een top 3 opgesteld, Italië, Griekenland & Chili! Lekker eten, mooi weer, mooie cultuur & mooie mannen (& waarom Chili? Al sla je me dood, ook een van die vele ideeën) dit klonk mij als muziek in de oren.

Nou CV aangemaakt, motivatie op papier geknald, een óntzettend lange en uitgebreide survey moeten invullen en daar gaan we! We mogen op gesprek!! Helemaal leuk, helemaal zin in, helemaal klaar voor.

De 8ste is aangebroken, om 11:00 gesprek! Geen zenuwen want ik heb geen idee wat ik moet verwachten dus we doen met maar gewoon. 25 minuten gesproken met mevrouw Slingerland, vriendelijke mevrouw die mij goed hielp met zowel keuze in landen als studies en ook persoonlijk advies gaf betreft persoonlijke dingen zoals budget en eventuele heimwee. Ik had een goed gevoel over het gesprek, het verliep soepeltjes, mevrouw vond m’n engels erg goed en zag dat ik gemotiveerd was! En ja hoor: GESELECTEERD.

Gelukkig was Jamie daar om mijn blije maar bijna jankende (traantjes van geluk) ass te steunen, die zag natuurlijk een leuk vakantie adresje opbloeien! Win Win situatie! Ik was geselecteerd, ik ging 100% op reis voor m’n minor (als corona lief is in elk geval). Mijn top 3 wel wat aangepast na het gesprek, Italië, Parijs, Barcelona (Valencia is ook goed) & São Paulo! Top 4 dus eigenlijk maar ik moest nog kiezen!

Tot op heden (moment dat ik deze blog schrijf, uurtje of 8 later dezelfde dag) nog in enorme twijfel wat de definitieve top 3 gaat worden want een van deze steden wordt mijn nieuwe thuis voor de aankomende 6 maanden en alles klinkt wel lekker! Welk land/stad het wordt hoor ik op 17 Februari 2020! Dus tot die tijd nog even billen knijpen en nagels bijten (whats new) en wachten tot ik definitief hoor waar ik heen ga! Spannoonnddd!

Je hoort het wel!

De Greetingz,

Robin

English:

On this day the adventure started for real instead of a nice plan. The idea of ​​studying abroad sounded great, but it was most likely one of those million things that seemed fun to me, but I didn’t go through with it in the end (believe me, there are a lot of them..) because 3 months later I wanted something else. But this plan stuck, it seemed like a good idea to me, going away for six months, studying in another (and warmer!!!!) country!

After a few months of googling for beautiful countries and nice studies, I requested a selection interview with my teacher to see if I will be selected for this adventure at all, also not unimportant. Prepared a top 3 in advance, Italy, Greece & Chile! Good food, beautiful weather, beautiful culture & beautiful men (& why Chile? i have no clue, also one of those many ideas) this sounded like music to my ears.

Now CV has been created, motivation has been shot down on paper, had to fill in an incredibly long and extensive survey and off we go! I am selected for an interview!! Very nice, completely excited, completely ready.

The 8th has arrived, the interview was at 11:00! I’m not nervous because I have no idea what to expect so we’ll just go with it. Talked to Mrs. Slingerland for 25 minutes, a friendly lady who helped me with both choice in countries and studies and also gave personal advice regarding personal matters such as budget and possible homesickness. I had a good feeling about the conversation, it went smoothly, mrs. thought my English was very good and saw that I was motivated! so yes: SELECTED.

Fortunately Jamie was there to support my happy but almost crying (tears of happiness) ass, she saw a nice holiday address blossom! Win win situation! I was selected, I was going to travel for my minor 100% (if corona stays down). My top 3 changed a bit after the conversation, Italy, Paris, Barcelona (Valencia is also good) & São Paulo! So actually, Top 4 but I still had to choose!

Until now (when I write this blog, 8 hours later the same day) still in huge doubt what the final top 3 will be because one of these cities will be my new home for the next 6 months and everything sounds good! I will hear on February 17, 2020 which country/city it will be! So until then just pinch your butt and bite your nails (whats new) and wait until I finally hear where I’m going! Excitingggggg!

Will get back to you!

Greets,

Rob

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *