RVDH

De Route

In Mexico hebben wij niet direct de meest voor de hand liggende route gekozen. Wij hebben de gehele route zelf vormgegevens en bepaald. Wij hebben gekeken naar een aantal plekken waar wij heen wilde en hoe wij dit konden vormgeven. Uit eindelijk is het een fantastische reis geweest en hebben we heel erg veel van het land kunnen zien. Veel verschillende omgevingen en natuur gebieden en zeker een route die de moeite waard is.

Wij hebben veel van Mexico City naar Cuernavaca gereisd omdat wij daar de eerste dagen verbleven en ook spullen hadden achter gelaten. Het was dus zeker onderdeel van onze planning om zo vaak heen en weer te reizen tussen Mexico City en Cuernavaca.

Vanaf Amsterdam geland in Mexico City en met de bus naar Cuernavaca.

 • Amsterdam -> Cuernavaca

(vlucht van 12 uur, uber 1,5 uur) -> 4 dagen verbleven

 • Cuernavaca -> Mexico City

(met de bus, rit van een uur) -> 1 dag verbleven

 • Mexico City -> Puerto Vallarta

(vliegtuig 1,5 uur vliegen, vertrokken vanaf Mexico city, geland in Puerto Vallarta) -> 4 dagen verbleven

 • Puerto Vallarta -> Sayulita

(Uber, rit van 1,5 uur) -> 6 dagen verbleven

 • Sayulita -> La Paz

(Bus van Sayulita naar Puerto Vallarta, 1,5 uur, daarna vliegtuig naar La Paz, 2,5 uur vliegen) -> alleen auto opgepikt en door.

 • La Paz -> La Ventana

(met de gehuurde auto, 50 minuten rijden) -> 2 dagen verbleven

 • La ventana -> Todos Santos

(met de gehuurde auto, 2 uur rijden) -> 3 dagen verbleven

 • Todos Santos -> Cabo san Lucas

(met de gehuurde auto, 2 uur rijden) -> Door reis

 • Cabo san lucas -> Mexico city

(Vliegtuig 2,5 uur vliegen) -> 1 dag verbleven

 • Mexico City -> Cuernavaca

(Bus, 1,5 uur) -> Door reis

Cuernavaca -> Mexico City -> Amsterdam

(Uber, 1,5 uur, 10 uur vliegen) -> 4 dagen verbleven

Zou ik deze route weer doen? Vol monding ja! Ik zou het wel anders doen.

Achter af had ik wel meer van Mexico City willen zien dus ik zou daar de volgende keer meer tijd voor uittrekken als 2 dagen. Ik zou korter verblijven in Puerto Vallarta, een max van 2 dagen. In Sayulita zou ik kunnen wonen dus daar zou ik niet lang genoeg kunnen verblijven.

Heel Baja California (La Ventana, Todos Santos, Cabo san Lucas) zou ik volgende keer in het zomer seizoen doen. Dit omdat het hier nu best fris was en je niet heel veel kan doen op dit eiland. In de zomer zijn de stranden fantastisch en kan je hier zeker heel fijn vertoeven. Voor nu was het daarvoor te koud en viel er verder daarom niet enorm veel te doen, ga je ook in deze periode dan zou ik dan langer in Todos Santos verblijven vanwege het stadje en de cafeetjes. Tenzij je gaat voor ultieme rust dan zou ik je zeker aanraden deze kant op te trekken deze periode.

Ook zou ik graag nog naar boven willen op Baja California en ik zou volgende keer ook graag de natuur reservaten bezoeken en de water bronnen. Echter blijkt (hebben wij te horen gekregen van locals in Cuernavaca) de bovenzijde van Baja wat gevaarlijker te zijn voor toeristen. Dit moet je dus ook zeker mee nemen als je er voor kiest om deze kant op te gaan.

English:

In Mexico, we did not choose the most obvious route. We shaped and determined the entire route ourselves. We looked at a number of places where we wanted to go and how we could design this. In the end, it was a fantastic trip and we were able to see a lot of the country. Many different environments and natural areas and certainly a route that is worthwhile.

We travelled a lot from Mexico City to Cuernavaca because we stayed there for the first few days and left some things behind. So it was definitely part of our planning to travel back and forth between Mexico City and Cuernavaca so often.

From Amsterdam we landed in Mexico City and took the bus to Cuernavaca.

 • Amsterdam -> Cuernavaca
  (flight of 12 hours, uber 1.5 hours) -> 4 days stay
 • Cuernavaca -> Mexico City
  (by bus, one hour ride) -> 1 day stay
 • Mexico City -> Puerto Vallarta
  (1.5 hour flight, departed from Mexico City, landed in Puerto Vallarta) -> 4 days stay
 • Puerto Vallarta -> Sayulita
  (Uber, 1.5 hour drive) -> 6 days stay
 • Sayulita -> La Paz
  (Bus from Sayulita to Puerto Vallarta, 1.5 hours, then plane to La Paz, 2.5 hours flight) -> only car picked up and on.
 • La Paz -> La Ventana
  (by rented car, 50 minute drive) -> 2 days stay
 • La Ventana -> Todos Santos
  (by rented car, 2 hour drive) -> 3 days stay
 • Todos Santos -> Cabo san Lucas
  (by rented car, 2 hours driving) -> Onward journey
 • Cabo san lucas -> Mexico city
  (2.5 hour flight) -> 1 day stay
 • Mexico City -> Cuernavaca
  (Bus, 1.5 hours) -> Onward journey
  Cuernavaca -> Mexico City -> Amsterdam
  (Uber, 1.5 hours, 10 hours flight) -> 4 days stayed

Would I do this route again? Full mouth yes! I would do it differently.

In retrospect, I would have liked to see more of Mexico City, so next time I would take more time than 2 days for that. I would stay shorter in Puerto Vallarta, a max of 2 days. I could live in Sayulita so I wouldn’t stay there long enough.
All of Baja California (La Ventana, Todos Santos, Cabo san Lucas) I would do next time in the summer season. This because it was quite chilly here and you can’t do much on this island. In the summer, the beaches are fantastic and you can have a great time here. If you go in this period, I would stay longer in Todos Santos because of the town and the cafes. Unless you are going for ultimate peace and quiet, then I would definitely recommend you to go this way during this period.

I would also like to go to the top of Baja California and next time I would like to visit the nature reserves and the water sources. However, it seems (we were told by locals in Cuernavaca) that the upper part of Baja is more dangerous for tourists. So you should definitely take this into account if you decide to go this way.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *