RVDH

De tweede stap naar picknicken onder de Eiffeltoren. (17/02/2021)

De dag was daar, 17 februari! Vandaag horen we (ik en mijn vriendinnen) waar wij heen gaan op minor. Allemaal een tikkie (extra) hyperactief door de zenuwen. Melissa, Pumah, Julia en ik hadden besloten om deze zoom meeting samen te kijken om er toch nog extra bijzonder moment van te kunnen maken en dat met elkaar te kunnen delen.

De zoom meeting begint, gelukkig had mevrouw Slingerland ervaring met types zoals wij en vertelde ons de praktische informatie vóór dat ze vertelde waar we heen gingen. Door de zenuwen hebben we nog de helft gemist omdat we zaten te kleppen maar de docent had er in elk geval over na gedacht.

Het moment is daar, allemaal worden wij in een andere zoom meeting geplaatst met mensen die, waarschijnlijk, naar de zelfde plek gaan. Daar zat ik, met alleen maar mensen die naar Duitsland wilde. Mijn grootste nachtmerrie, ieder z’n ding maar Duitsland is in elk geval niet het mijne. Dus een lichte paniek kwam bij mij om de hoek kijken ‘ze zal mij toch niet hebben ingedeeld in een random land wat niet in mn top 3 stond??’. Ik was groep 3, mevrouw ging de groepen af van 1 tot en met 9. Daar kwam ze, omg, daar kwam ze!!! ‘Robin laten we maar gelijk gaan beginnen met jou’, mevrouw, dat lijkt mij een heeeel strak plan!!

Mini hart aanvallen, tromgeroffel, de harde stem van melis en de paniek van Julia er door heen, pumah die de boel een beetje kalmeerde en ik in de kamer ernaast die het bijna bestierf. ‘Robin jij gaat naar….. INSEEC in…. PARIJS.

OMG OMG OMG OMG OMG OMG OMG OMG. PARIJS, DE STAD VAN DE MODE!! (en de liefde, maar who cares) IK GA 5 MAANDEN MODE (& marketing) STUDEREN IN PARIJS!!!!!!! Geen Milaan, niet mijn eerste keus, maar hallo, PARIJS. Mij hoor je niet klagen.

Ik naar Parijs, Melissa en Julia samen naar Valencia en Pumah naar Zweden! Alle 4 een hele andere kant op maar alle 4 ontzettend blij!

Wij gaan allemaal, individueel, op avontuur! Het kwartje viel pas s’ochtends, toen pas was de eerste hard attack achter de rug. De tweede hart attack volgde vrij snel toen ik de huize prijzen van Parijs zag! Ik heb grotere honden hokken gezien in mijn leven!

Maar dat is weer een zorg voor later, nu eerst maar eens mijn frans gaan bijspijkeren en gaan beseffen dat ik, een nuchtere Hellevoetse Disney fan dalijk ga studeren in Parijs!!! (waar ook Disney land zit, what is meant to be will be, zeggen ze wel eens)

Jullie horen het wel!

The greetingzz of zoals ze in Parijs zeggen: Au revoir!

Kus,

Rob

English:

The second step to picnic under the Eiffel Tower. (17/02/2021)

The day was there, February 17th! Today we (me and my friends) hear where we are going on minor. All a bit (extra) hyperactive because of the nerves. Melissa, Pumah, Julia and I decided to watch this zoom meeting together to make it an extra special moment and to share it with each other.

The zoom meeting starts, luckily Mrs. Slingerland had experience with individuals like us and told us the practical information before telling us where we were going. Due to the nerves we still missed half because we were clapping, but the teacher had at least thought about it.

The moment arrived, we are all put in another zoom meeting with people who are probably going to the same place. There I was, with only people who wanted to go to Germany. My worst nightmare, to each his own but Germany is definitely not mine. So a slight panic came into my mind ‘she probably wouldn’t have classified me in a random country that wasn’t in my top 3??’. I was group 3, madam went through the groups from 1 to 9. There she came, omg, there she came!!! ‘Robin let’s start with you’, madam, that seems like a very tight plan to me!!

Mini heart attacks, drum roll, Melis’s loud voice and Julia’s panic through it, pumah calming things down a bit and me in the next room almost dying. ‘Robin you are going to… INSEEC in…. PARIS.

OMG OMG OMG OMG OMG OMG OMG OMG. PARIS, THE CITY OF FASHION!! (and love, but who cares) I’M GOING TO STUDY FASHION (& marketing) IN PARIS FOR 5 MONTHS!!!!!! Not Milan, not my first choice, but hello, PARIS. I’m not complaining.

i’m going to Paris, Melissa and Julia together to Valencia and Pumah to Sweden! All 4 in a completely different direction but all 4 very happy!

Only then was the first hard attack over. The second heart attack followed pretty quickly when I saw the house prices in Paris! I’ve seen bigger dog houses in my life!

But that’s a worry for later, now I’ll have to brush up on my French and realize that I, a grounded dutch Disney fan, will study in Paris soon!!! (where Disney land is also located, what is meant to be will be, they say)

The greetingzz or as they say in Paris: Au revoir!

rob

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *