RVDH

Fashionista, surfer babe of filosoof?! Mexicaanse verwardheid.(19/01/2022)

Na alle covid drama voorafgaand aan de originele vertrek datum van mijn vakantie naar Mexico zit ik nu dan al 2 weekjes in de zon! Bij mijn vriendjes, na elkaar 6 maanden niet zien maakt de plek eigenlijk niet uit maar als je dan de keuze hebt is Mexico niet vervelend!

Elkaar, genoeg drankjes, zon, zee, strand en ons hoor je niet meer, tijd van onze leven! Iedereen is veranderd door onze tijd apart en we hebben elkaar dan ook genoeg te vertellen. Zo zie je maar, maakt niet uit waar je bent als je elkaar maar hebt, klopt als een bus (deze woord grap vind ik zelf heel komisch gezien ik dit schrijf van uit een bus, had je bij moeten zijn denk ik) Het is grappig dat we alle 4 totaal verschillende personen zijn maar toch allemaal een soort gelijk toekomst beeld hebben. Verre van ‘huisje, boompje beestje’.

We zijn onze reis gestart in Cuernavaca bij de jongens thuis om daarna door te gaan naar Mexico City, na 2 dagen daar afgereisd naar Puerto Vallarta, leuk gebied maar niet te vergelijken met de bestemming die er na kwam, Sayulita AKA heaven on earth. Deze plek is echt een idyllisch pareltje. Nu door naar het vliegveld om te vliegen naar Baja California om daar een road trip te maken langs de kust (ik weet het, heel erg vervelend).

In Sayulita even goed gebruik gemaakt van de golven, surfplank gehuurd en in 4 dagen pro surfer geworden! Niet zonder gevaar voor eigen leven, 3X bijna verzopen en mn nek gebroken maar ik leef nog! Beetje water krijgt mij niet klein.

Nu ik hier al 2 weken met mijn zuignap op het strand lig en zo af en toe even wat golfjes pak op het surfboard en een beetje een lean back leven lijd besef ik dat ook dit enorm goed bij mij pas! De fashionista die van hectiek, drama, glitter and glamour houdt heeft ook een andere kant die het heerlijk vind om hele dagen op haar blote kakkies en in bikini rond te banjeren en gewoon een beetje rustig aan doet, in je kloffie, geen make-up, fantastisch (zou ik het karakter hebben van beide ouders? Valt mee toch, hoor zowel moeders als vaders praten)

Misschien is Parijs een van de vele bestemming maar geen eind bestemming want waarom zou ik mij perse willen vast leggen op 1 stad als je een wereld vol keuzes heb! Overal werken, wonen en leven zal nooit slecht voor je zijn en ik begin steeds meer te beseffen dat je hart niet op 1 plek hoef te liggen maar het ook kan liggen bij het zien van al het moois! Geen vaste stek en zien waar je strand en waar je echt hoort! Ik ben nog zo jong en heb nog een heel leven voor mij om me vast te leggen aan een plek en een baan, waarom zou ik niet gaan kijken waar ik dat dan het leukste vind! In de mode, op het strand, in europa of aan de andere kant van de wereld! (Geloof me ook ik wordt moe van mijn eigen onverschilligheid en veranderlijke karakter, maak een keuze meid)

Het hele afstuderen en een vaste baan krijgen klinkt voor mij als onweer (alleen de mensen die mij goed kennen snappen dit, ik bedoel er mee ‘doodeng’) dus waarom zou je het dan doen, sparen, reizen en overal een beetje werken klinkt leuker en leerzamer!

Langzamerhand begin ik het leven wat minder serieus te nemen en ook het hele verwachtingspatroon een beetje los te laten! Ik ga wel kijken wat er allemaal komt. (Ik klink echt als een of andere filosofische zweefteef maar het is wel waar)

Voor nu ga ik gewoon enorm genieten van de fantastische mensen die ik om mij heen heb, want die ga ik nergens ter wereld meer zo vinden. Maar natuurlijk ook nog van de zon, de zee, de drank, het eten (shocker) en de fantastische omgeving, want ff, Mexico is amazing.

Ik geniet nog even verder want voor dat ik het weet zit ik weer in dat ellendig koude Nederland.

Bisous & Besos,

Robin (zweefteef in opleiding)

English;

Fashionista, surfer babe or philosopher! Mexican confusion.

After all the covid drama preceding the original departure date of my holiday to Mexico, I have been sitting in the sun for 2 weeks now! With my friends, after not seeing each other for 6 months the place doesn’t really matter but if you have the choice then Mexico is not bad!

If you have each other, enough drinks, sun, sea, beach and you won’t hear of us complaining, time of our lives! Everyone has changed during our time apart and we have plenty to tell each other. So as you see, it doesn’t matter where you are as long as you have each other. It’s funny that all 4 of us are totally different persons and yet we all have a similar view on the future. Far from the usual settling down future.

We started our journey in Cuernavaca at the boys’ home and then continued on to Mexico City. After two days there we travelled to Puerto Vallarta, a nice area but not comparable with the destination that came after, Sayulita AKA heaven on earth. This place is really an idyllic pearl. At the moment on our way to the airport to fly to Baja California to make a road trip along the coast (I know, very boring).

In Sayulita, we made good use of the waves, rented a surfboard and became a pro surfer in 4 days! Not without danger for my own life, I almost drowned and I broke my neck 3 times, but I am still alive! A little water doesn’t get me down.

Now that I have been lying on the beach for two weeks and every now and then catching some waves on the surfboard and lead a bit of a lean back life, I realise that this also suits me very well! The fashionista who loves hectic, drama, glitter and glamour also has another side that loves to spend whole days running around barefoot and in a bikini and just take it easy, in your baggy clothing, no make-up, amazing (you think I have the character of both my parents? Not so much, I hear both mothers and fathers talking)

Maybe Paris is one of the many destinations but not the final destination, because why would I want to commit to one city when you have a world full of choices! Working and living everywhere will never be bad for you and I am starting to realise more and more that your heart does not have to lie in one place but it can also lie in seeing all the beauty! No fixed spot and see where you end up and where you really belong! I am still so young and have a whole life ahead of me to commit to a place and a job, why not go and see where I like it best! In fashion, on the beach, in Europe or on the other side of the world! (Believe me I also get tired of my own indifference and changeable character, make a choice girl)

The whole graduating and getting a permanent job sounds like thunder to me (only the people who know me well understand this, I mean ’terrifying’) so why do it, save up, travel and work a bit everywhere sounds more fun and educational!

Gradually, I am starting to take life a little less seriously and to let go of the whole expectation pattern! I’ll see what’s coming. (I really sound like some philosophical bitch, but it’s true.)

For now, I’m just going to enjoy the fantastic people I have around me enormously, because I’m not going to find them like that anywhere else in the world. But of course also of the sun, the sea, the booze, the food (shocker) and the fantastic surroundings, because Mexico is amazing.

I’m going to enjoy it a little longer because before I know it I’ll be back in the miserable cold of the Netherlands.

Bisous & Besos,

Robin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *