RVDH

Het komt niet aanwaaien (11/04/2021)

18 maart 2021 kreeg ik een mailtje van mijn nieuwe school in Parijs, INSEEC. Ik was genomineerd! Stap 1 was goed gegaan. Een hele waslijst aan documenten die ingeleverd moesten worden mocht ik in aanmerking komen om aangenomen te worden.

Een van deze documenten was ‘Certificate of English proficiency’. Kort om: een engels diploma. Het niveau van de diploma moest op B2 zijn (dit is een aan duiding voor verschillende niveau’s engels)

Gelukkig had ik op mijn MBO een extra examen gedaan op dit niveau! Bleek dat ik alleen getoetst was op de onderdelen lezen en luisteren en niet op schrijven en spreken. Dus de diploma was niet goed genoeg. Door de krappe deadline van de aanmelding had ik niet de tijd om dit examen af te leggen. Ik moest het doen met een brief van mijn engels docente. Zij kon mijn niveau lezen en schrijven helaas niet testen dus dit bleef B1. Of ik hier mee aangenomen wordt is dus nog een gok!

Als je na het lezen hier van denkt ‘pfff wat een gedoe zeg’! och, we zijn er nog laaaaang niet.

De aanmelding ging via het platvorm van INSEEC. Redelijk omslachtig en lastig in gebruik. Bij het kiezen van mijn vakken kwam ik er achter dat mijn eerste keuze voor vakken er niet tussen stonden. Gelijk mailen naar INSEEC en guess what! Ik was fout genomineerd waardoor ik die vakken niet kon mailen. Na weken heen en weer mailen tussen INSEEC en Hogeschool Rotterdam, vragen of iemand mij kan helpen lag het niet aan mijn aanmelding maar aan mijn studie niveau. Ik moest niveau 3A hebben om deze vakken te kunnen volgen. Laten deze soort niveau’s nou typisch frans zijn! Wij in Nederland hebben geen HBO 1/2/3/4! Dus je kan het raden! Direct mailen! (ik kan jullie vertellen, ik heb in deze periode heel veel verschillende kasjes en muren gezien)

Tot op heden (praktisch een maand later) nog steeds geen idee of ik dit vakken pakket (Luxury management) kan volgen en ik wacht nog steeds op antwoord. Ondanks de fijne hulp van HR loopt ’t tot op heden nog stroef! Let’s pray voor een goede uitkomt!

We kunnen in elk geval wel stellen dat het niet aankomt waaien en het geen makkelijk process is. Maar ja, je bent jong en je wil wat.

Ik ga nog even verder met mailen maar 3731348 verschillende mensen! Vind ik hartstikke leuk! Ik zie jullie in de volgende blog.

The greetingz,

Rob

English:

It won’t come easy (11/04/2021)

March 18, 2021 I received an email from my new school in Paris, INSEEC. I was nominated! Step 1 went well. A whole laundry list of documents that had to be submitted if I was eligible to be hired.

One of these documents was ‘Certificate of English proficiency’. In short: an English diploma. The level of the diploma had to be at B2 (this is an indication for different levels of English)

Fortunately, I had taken an extra exam at this level at my MBO! It turned out that I was only tested on the reading and listening parts and not on writing and speaking. So the diploma was not good enough. Due to the tight application deadline, I did not have the time to take this exam. I had to make do with a letter from my English teacher. Unfortunately she could not test my reading and writing level so this remained B1. Whether I will be accepted with this is still a gamble!

If after reading this you think ‘pfff what a hassle’! oh well, we’re not there yet.

The registration went through the INSEEC platform. Quite difficult to use. When choosing my subjects, I found out that my first choice for subjects was not among them. E-mail INSEEC immediately and guess what! I was nominated incorrectly, so I couldn’t email those courses. After weeks of e-mailing back and forth between INSEEC and Rotterdam University of Applied Sciences, asking if anyone can help me, it was not my application but my study level. I had to have level 3A to take these courses. Let these kinds of levels be typically French! We in the Netherlands do not have HBO 1/2/3/4! So you can guess! Email directly!

To date (practically a month later) still no idea if I can follow this course package (Luxury management) and I’m still waiting for an answer. Despite the great help from HR, things are still going smoothly! Let’s pray for a good suit!

In any case, we can say that it is not an easy process. But hey, thats life

greetingz

Rob

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *