RVDH

Komt allemaal wel erg dichtbij (13-07-2021)

Time flies when you are having fun, dat blijkt maar weer. Aantal weken verder, leuk huisje gevonden (wat een zoektocht en wat een geld) allerlei dingen geregeld voor school en voor mij verblijf. Het lijkt nog heel ver weg, 25 augustus, nog 1,5 maand, dat duurt nog eeuwen. Toch niet meid!

Niet alleen ik maar een groot deel van mijn vrienden gaan hetzelfde avontuur aan in een ander land. Na een weekendje Texel met deze fantastische mensen komt er ineens een einde aan en moet je dag zeggen tegen elkaar. Doordat de helft eind juli al vertrek was dit ineens een afscheid voor een aantal maanden in plaats van voor een weekje, dat was wel even wat anders. Wat daar op de boot richting Den Helder een heel luchtig en lief afscheid leek viel de ochtend er na toch ineens wat zwaarder als verwacht. Zo’n fijn weekend gehad en elkaar daarna maanden niet zien, mooi k*t.

Toen kwam het besef dat dit ‘afscheid’ de eerste was van een hoop, 1,5 maand later zou ik afscheid nemen van al mijn vrienden en al mijn familie om 4 maanden alleen in een vreemd land te gaan wonen. Dan maakt enthousiasme ineens plaats voor angst, waarom doe je dit ook al weer.

Afscheid nemen is nooit makkelijk en dit zal ook erg zwaar worden maar zal niet opwegen tegen het avontuur dat ik ga beleven en de nieuwe mensen die ik ga ontmoeten (hoop ik, anders is het mooi lullig) Daarom nemen we voor nu alleen maar even afscheid van de angst, ik zie je rond eind augustus waarschijnlijk weer maat!

Groetjes,

Rob

english:

It’s getting close (07-13-2021)

Time flies when you’re having fun. A few weeks later, found a nice house (what a search and what a lot of money) arranged all kinds of things for school and for my stay. It still seems very far away, August 25, 1.5 months to go, that will take ages. Not girl!

Not only me but a large part of my friends embark on the same adventure in another country. After a weekend on Texel with these fantastic people, it suddenly comes to an end and you have to say goodbye to each other. Because half of them already left at the end of July, this was suddenly a goodbye for a few months instead of a week, which was something else. What seemed like a very light and sweet goodbye on the boat towards Den Helder, the morning after suddenly became a bit heavier than expected. We had such a nice weekend and then we didn’t see each other for months. Sucks

Then came the realization that this ‘goodbye’ was the first of many, 1.5 months later I would say goodbye to all my friends and all my family to live alone in a foreign country for 4 months. Then enthusiasm suddenly makes room fo fear, why are you doing this again.

Saying goodbye is never easy and it will be very hard but it won’t weigh up against the adventure I’m going to experience and the new people I’m going to meet (I hope, otherwise it’s pretty stupid) That’s why we just say goodbye for now from the fear, I’ll probably see you again around the end of August mate!

Bye,

Robin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *