RVDH

Mexican city vibes – Cuernavaca & Mexico City

Mexico - RVDH

Mexico het land wat bekend staat om de azuur blauwe zeeën, palmbomen, parel witte stranden maar ook om de gevaren die het land met zich mee brengt. Toen ik vertelde dat ik zou afreizen naar Mexico kreeg ik waarschuwing na waarschuwing of ik wel zou oppassen. Met een gezonde spanning kwamen wij aan in Mexico, toch wat voorzichtig ingesteld maar al gauw kwamen wij er achter dat al deze aspecten waar Mexico om bekend staat niet te vinden waren in Cuernavaca en Mexico City. Ik heb mij in mijn tijd in Parijs vaker onveilig gevoeld als in mijn tijd in Mexico.

In deze steden waren dan geen azuur blauwe zeeën, palmbomen en parel witte stranden maar wel een enorme kleurrijke en vrolijke sfeer te voelen. De mensen die wij tegen kwamen of ons hielpen in de winkels en restaurants waren enorm behulpzaam en vriendelijk.

Cuernavaca is niet direct een toeristische trekpleister in Mexico. Vrienden van ons verbleven tijdens hun minor in deze stad. Wij hebben dan ook in het begin en eind van onze vakantie bij hen overnacht. Cuernavaca is een kleurrijk stadje en typisch Mexicaans. De dagen dat wij hier verbleven hebben wij vooral door de binnenstad (downtown Cuernavaca) gestruind naar leuke plekjes en winkeltjes. Ik ben iemand die het beste beeld van een stad krijgt door er gewoon doelloos door heen te wandelen en kijken waar je strand. Ik kan ook uren door winkeltjes lopen en alleen maar kijken (tot enorm groot genoegen van mijn vrienden) Het is een mooi stadje als je het echte Mexico wil zien naast alleen maar de toeristische plekken.

Na ons verblijf in Cuernavaca hebben wij ook Mexico City even meegepakt. Wel in vogel vlucht, dus om echt te zeggen dat ik de highlights van Mexico City kan opnoemen, nee. Wel hebben we de kathedraal van Mexico stad gezien en de eeuwen oude Aztec ruïnes. Leuk om gezien te hebben! Verder is ook dit een leuke stad om door heen te struinen, houdt wel even in je achterhoofd dat deze stad echt mega groot is en ‘struinen’ dan ook goede wandelschoenen vereist. In Mexico City vind je ook de wat grotere winkel ketens naast alleen maar locale winkeltjes. In Cuernavaca was het echt bijna alleen meer locale winkels wat toch wel een bepaalde charme had.

Aan goed voedsel geen gebrek.

Aan leuke restaurantjes geen gebrek, loop in beide stadjes een klein rondje en de leuke eet tentjes liggen voor het oprapen. Van street food tot volwaardige restaurants, alles heb je er. In Cuernavaca hebben wij 2 keer gegeten in een super leuk restaurantje genaamd ‘Iguana Green’s restaurant’. (Calle Lic. Ignacio L. Rayon 190, Cuernavaca Centro, Centro, 62000 Cuernavaca, Mor., Mexico) Mexicaanser als dit ga je het niet vinden, super lekker eten, lieve mensen en bijna alleen maar locals. Je moet dan ook wel een woordje Spaans spreken wil je goed kunnen begrijpen wat je besteld of een makkelijke eter zijn dat wat er ook op je boord verschijnt dat je het lust. Ik houdt er wel van, beetje spanning en nieuwe dingen eten. Ook het restaurant ‘Casa Hidalgo’ was super leuk. Een mooi, iets wat chiquer restaurant met een hele uitgebreide kaart en enorm lekker eten. Het personeel was enorm behulpzaam en heel vriendelijk, en ook niet geheel onbelangrijk, hele goede wijn. Hier ook echt enorm goed gegeten met een mooi uitzicht over het plein van de stad. (http://www.casahidalgo.com/)

In Mexico City hebben wij gegeten bij ‘Bar Pata Negra’ een gezellig plekje wat een kruising was tussen een bar en een restaurant. Met voetbal op de achtergrond veel verschillende keuzes drank, van koude biertjes tot goede cocktails. Daarnaast was het eten ook erg lekker! Super leuk voor als je gewoon een avondje gezellig wat wil drinken en lekker wat wil eten maar geen zin hebt om je helemaal in je apen pakkie te heisen. (https://www.tripadvisor.nl/Restaurant_Review-g150800-d815314-Reviews-Pata_Negra_Condesa-Mexico_City_Central_Mexico_and_Gulf_Coast.html)

Goed slapen is ook geen overbodige luxe.

In Cuernavaca hadden wij het geluk dat we bij onze vrienden in huis konden overnachten. Wij hadden dan ook de luxe dat we beide een eigen kamer hadden met balkon en een zwembad aan huis. Prima uitrusten van je jetlag. In Mexico City hebben wij tot 2x toe overnacht bij ‘Casa Pepe’ een hostel met zowel privé kamers als dorms. Echt een enorm fijn hostel. Mooie, schone kamers, een tof dakterras met een ‘power hour’ waar in je even flink je kop er af kan zuipen. Mocht je willen overnachten in Mexico City is dit echt een aanrader. (https://casapepe.mx/)

Getting around town

Waar ik ‘lekker slenteren’ echt heerlijk vind moet je soms voor de langere afstanden echt wel met de auto. In Mexico is Uber enorm goedkoop en je kan dan ook praktisch alles met de Uber doen. Maar ondanks dat het geen drol kost lopen ook die kleine bedragen na een maand wat hoger op. Dus als je echt voor een budget vakantie gaat pak dan vooral de bus. Wij hebben de bus meerdere keren genomen en je betaald gemiddeld maar rond de €1 voor een rit. Ik heb de busritten ook altijd als heel prettig ervaren. De ene keer reed je door de jungle in een enorm oude schoolbus en de andere keer reed je in een bergpas met een volledige nieuwe bus met laadruim en airco.

English:

Mexico, the country known for its azure blue seas, palm trees and pearly white beaches, but also for the dangers that the country brings. When I told them that I would be travelling to Mexico, they gave me warning after warning about whether I would be careful. We arrived in Mexico with a healthy dose of excitement, somewhat cautious, but we soon discovered that all these aspects that Mexico is known for were not to be found in Cuernavaca and Mexico City. During my time in Paris I felt unsafe more often than during my time in Mexico.

These cities did not have azure blue seas, palm trees and pearly white beaches, but they did have a very colourful and cheerful atmosphere. The people we met or helped in the shops and restaurants were extremely helpful and friendly.
Cuernavaca is not exactly a tourist attraction in Mexico. Friends of ours stayed in this city during their minor. We stayed with them at the beginning and end of our holiday. Cuernavaca is a colourful town and typically Mexican. The days that we stayed here, we mainly strolled through the city centre (downtown Cuernavaca) looking for nice places and shops. I am someone who gets the best impression of a city by just wandering around aimlessly and seeing where you end up. I can also walk through shops for hours and just look (much to the delight of my friends). It is a great little town if you want to see the real Mexico as well as the touristy places.


After our stay in Cuernavaca, we also went to Mexico City. We did do it in a bird’s-eye view, so to really say that I can mention the highlights of Mexico City, no. We did see the cathedral of Mexico City and the centuries old Aztec ruins. Nice to have seen! This is also a nice city to stroll through, but keep in mind that this city is really mega big and ‘strolling’ requires good walking shoes. In Mexico City you will also find the larger chain shops as well as local shops. In Cuernavaca, it was almost all local shops, which had a certain charm.

There was no lack of good food.

There is no lack of nice restaurants. Just walk around in both cities and you will find many nice places to eat. From street food to full-blown restaurants, everything is there. In Cuernavaca, we had dinner twice in a super nice restaurant called ‘Iguana Green’s restaurant’. (Calle Lic. Ignacio L. Rayon 190, Cuernavaca Centro, Centro, 62000 Cuernavaca, Mor., Mexico) You won’t find a more Mexican restaurant than this one, with very good food, nice people and almost only locals. You need to speak a bit of Spanish to be able to understand what you are ordering or be an easy eater so that whatever appears on your plate you will like it. I like it, a bit of excitement and eating new things. The restaurant ‘Casa Hidalgo’ was also very nice. A beautiful, slightly more chic restaurant with a very extensive menu and very good food. The staff was very helpful and friendly, and not unimportantly, very good wine. We had a really good meal here with a beautiful view of the city square. (http://www.casahidalgo.com/)

In Mexico City, we had dinner at ‘Bar Pata Negra’, a cosy place that was a cross between a bar and a restaurant. With football on the background, lots of different choices of drinks, from cold beers to good cocktails. The food was also very good! Super nice if you just want to have a drink and eat something but don’t want to get all dressed up in your monkey suit. (https://www.tripadvisor.nl/Restaurant_Review-g150800-d815314-Reviews-Pata_Negra_Condesa-Mexico_City_Central_Mexico_and_Gulf_Coast.html)

Sleeping well is also no superfluous luxury.

In Cuernavaca, we were lucky that we could spend the night at our friends’ house. We therefore had the luxury of both having our own rooms with balconies and a swimming pool at home. A great way to rest from your jetlag. In Mexico City we stayed at ‘Casa Pepe’ twice, a hostel with both private rooms and dorms. Really a very nice hostel. Nice, clean rooms, a great roof terrace with a ‘power hour’ where you can get your head blown off. If you want to stay overnight in Mexico City, this is really a must. (https://casapepe.mx/)

Getting around town

Where I really enjoy ‘strolling around’, you sometimes have to use a car for the longer distances. In Mexico, Uber is very cheap and you can do almost everything with the Uber. But despite the fact that it doesn’t cost a darn, even the small amounts will increase after a month. So if you really go for a budget holiday, take the bus. We took the bus several times and you only pay around €1 for a ride. I always experienced the bus rides as very pleasant. One time you drove through the jungle in a very old school bus and the other time you drove in a mountain pass in a brand new bus with a cargo hold and air conditioning.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *