RVDH

Parijs is vereeuwigd op mijn boven arm (06/10/2021)

Een drukke week waar in we deze keer veel cultuur hebben gesnoven (geloof me, het is hier echt bij gebleven) en veel van het nacht leven hebben gezien! Mijn lichaam heeft wel even aangegeven dat 3X per week stappen niet de nieuwe life style gaat worden want de keel pijn, verkoudheid en hoesten staan allemaal paraat (echt geen corona, heb getest)

Naast al het uitgaan ook nog wat intelligents gedaan namelijk musea bezoeken. Het Pantheon, supertof om een keer gezien te hebben! Chateau Versaille, als je van geschiedenis, goud en over de top houdt is dit het perfecte uitje. De zonnen koning heeft zijn uiterste best gedaan op zowel het paleis als de tuinen! Alles prachtig in detail en enorm glinsterend, ik was dus ook laaiend enthousiast!

Ook een vogue expositie bezocht ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan! Super tof om alle covers, foto’s te zien en de verhalen te lezen die achter de schermen plaats vinden! Dit zijn van die musea waar ik wel elk klein beetje tekst lees omdat het mij daadwerkelijk interesseert. En wat is meer Fashion week dan een Vogue tentoonstelling.

Ik zou ik niet zijn als ik geen goede hoeveelheid fijn voedsel naar binnen had gewerkt! Vooral veel Aziatisch, dat is toch wel echt mijn favo keuken! In Parijs weten ze hier gelukkig wel raad mee, dus ik kan zeggen dat ik hier goed eet. Gelukkig is mijn gemiddelde stappen per dag 17.000 anders had je mij ondertussen al kunnen rollen.

Ook heb ik iets wat minder voor de hand liggend was gedaan. Ik heb namelijk een tattoo laten zetten en wel eens waar mijn aller eerste tattoo! Ik heb het getal 222 op mijn boven arm laten tatoeëren. Volgens mijn had ik de betekenis hiervan al eerder uitgelegd maar dit is mijn Engelennummer (zoek maar op voor alle non-believers) wat betekend dat je op het juiste moment op de juiste plek bent en toevallig ook mijn huisnummer hier in Parijs! Een mooie betekenis en een mooie herinnering aan Parijs, ik vond de Eiffeltoren op mijn boven arm namelijk zo standaard. Dit samen gedaan met Veerle en Lena is maandag aan de beurt! Moeders vond het daarin tegen wat minder leuk, ‘verminking’ zoals ze het omschreef, ach ja, gelukkig zit ik aan de andere kant van europa en kan ze mij niks maken (over na gedacht, dat snap je wel)

School gaat steeds beter en ik krijg er elke week meer lol in. Petje af voor Hoge school voor het vinden en partneren van deze school want het onderwijs is echt van hoog niveau en de docenten zijn ook erg prettig! Ik denk niet dat elke uitwisselingsstudent dit kan zeggen dus ik mag mezelf van geluk prijzen. Want naast dat ik enorm geniet van al het eten, drinken en de stad ben ik hier wel om mezelf te ontwikkelen. Niet alleen op persoonlijk vlak maar ook op intellectueel vlak! Dit lukt tot nu toe aardig!

Het is alweer Oktober, de tijd gaat zo belachelijk snel! De herfst is aangebroken, dit nieuws kwam voor mij effen uit de lucht vallen (snapje, uit de lucht vallen, net als de bladeren) want voor mijn gevoel was de zomer net begonnen! Gelukkig kan Parijs de herfst erg goed hebben en wordt het er niet minder mooi op (op de regen uitgesloten, niks is mooi in de regen)

Deze week genieten van het mooie herfst weer en wat meer mijn rust pakken, het is namelijk wel de bedoeling dat ik dit ga overleven. Toch is er geen tijd om thuis te blijven want er moeten herinneringen (en foto’s) gemaakt worden! Ik ga dus maar weer gauw verder met wat ik aan het doen was, eten en genieten! En leren natuurlijk!

Lieve groetjes, bisous & Au revoir:

Robin in Paris (Netflix heeft mij nog steeds niet benaderd, het is toch balen, ik denk dat het een kijkcijfer kanon zou worden, 10/10)

Paris is immortalized on my upper arm (06/10/2021)

A busy week in which we saw a lot of culture this time and saw a lot of nightlife! My body has indicated that clubbing 3 x a week is not going to be the new life style because the sore throat, cold and cough are all here! (really no corona, I tested)


In addition to going out, I also did something intelligent, namely visiting museums. The Pantheon, super cool and a def. must see! Chateau Versaille, if you like history, gold and over the top things this is the perfect getaway. The Sun King has done his utmost on both the palace and the gardens! Everything beautiful in detail and very glittering, so I was also wildly enthusiastic!


Also visited a vogue exhibition on the occasion of the 100th anniversary! Super cool to see all the covers, photos and read the stories that take place behind the scenes! These are one of those museums where I read every little bit of text because it actually interests me. And what is more Fashion Week than a Vogue exhibition.


I wouldn’t be me if I hadn’t ingested a good amount of fine food! Especially a lot of Asian, that is really my favorite cuisine! Fortunately, they know how to handle this in Paris, so I can say that I eat well here. Luckily my average steps per day is 17,000 otherwise you could have rolled me by now.


I also did something less obvious. I got a tattoo!! My very first tattoo! I got the number 222 tattooed on my upper arm. I think I explained the meaning of this before but this is my Angel Number (look it up for all non-believers) which means you are in the right place at the right time and also happens to be my house number here in Paris! A beautiful meaning and a beautiful memory of Paris, because I found the Eiffel Tower on my upper arm so standard.

Done this together with Veerle and Monday is Lena her turn! Mom on the other hand didn’t like it that much, ‘mutilation’ as she described it! Oh well, luckily I’m on the other side of Europe and she can’t do anything to me (thought about it, you understand)

School is getting better and I’m having more fun with it every week. Applause for RUAS for finding and partnering with this school because the education is really of a high level and the teachers are also very nice! I don’t think every exchange student can say this so I can count myself lucky. Because besides enjoying all the food, drink and the city, I am here to develop myself. Not only on a personal level but also on an intellectual level! This is working fine so far!


It’s October already, time flies so ridiculously fast! Autumn has arrived, this news just came out of the blue for me because I felt like summer had just begun! Fortunately, autumn suits Paris perfectly and it doesn’t get any less beautiful (except for the rain, nothing is beautiful in the rain)


Enjoying the beautiful autumn weather this week and taking some more rest, because it is the intention that I will survive this. Yet there is no time to stay at home because memories (and insta photos) have to be made! So I will soon continue with what I was doing, eating and enjoying! And learning of course!


Kind regards, bisous & Au revoir:


Robin in Paris (Netflix still hasn’t approached me, it sucks, I think it would be a banger, 10/10)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *