RVDH

Paris by night

In Parijs valt altijd iets te doen, of het nou maandag avond is of zaterdag avond. De meeste nacht clubs zijn open vanaf donderdag avond maar er zijn ook genoeg clubs te vinden die door de weeks altijd geopend zijn.

Ik weet van een paar clubs dat ze door de weeks open zijn. Zo is Café OZ op woensdag ook geopend, L’arc, IZA Pigalle & duplex op donderdag (duplex ook op maandag). Clubs als L’Aquarium zijn wel echt alleen in het weekend geopend. Als je een leuke club in gedachte hebt kan je natuurlijk altijd even google wanneer deze geopend zijn. Dit verschilt echt per tent en is geen lijn in getrokken.

Wel zijn alle barretjes altijd geopend en heb je zat straatjes waar je jezelf de gehele avond kan vermaken. In onderstaande straten valt altijd wel wat te beleven en zijn altijd gezellig:

 • Pigalle,
 • Rue de Lappe,
 • Rue saint andre des arts,
 • Châtelet
 • De gehele buurt rondom ‘Les halles’
 • Saint-Germain-des-Près
 • Grands Boulevards
 • Bastille
 • Rue Oberkampf
 • Rue de la Roquette
 • Rue de Sentier
 • Canal st Martin

Eventuele toffe plekken een feestje te vieren zijn:

 • Dirty dick
 • Le Rouge
 • Club rex
 • L’aquarium
 • IZA Pigalle
 • L’arc
 • Wanderlust
 • Le Carmen
 • Kilomètre25
 • Le balajo
 • Le Roméo
 • Pajamama
 • Cafe OZ
 • Favella chic
 • Cova club
 • BoumBoum
 • Chez Tania

Je komt in Parijs echt om in de clubs en ik ben in lang niet allemaal geweest. Kijk ook vooral op TikTok, Instagram, bij mensen die er wonen en lees (natuurlijk) verschillende blogs. Zo krijg je vaak ook leuke verschillende tips!

Let wel op: Sommige clubs hebben een hele strikte dresscode en zodra je hier niet aan voldoet kom je ook echt niet binnen. Soms laten clubs groepen mannen ook niet binnen, zorg dan dat je aansluit bij een meiden groepje en ga samen naar binnen.

Paris by night

There is always something to do in Paris, whether it is Monday night or Saturday night. Most nightclubs are open from Thursday night onwards but there are plenty of clubs open all week.

I know of a few clubs that are open during the week. Café OZ is open on Wednesday, L’arc, IZA Pigalle & duplex on Thursday (duplex also on Monday). Clubs like L’Aquarium are really only open on weekends. If you have a nice club in mind you can always google when they are open. This really differs per place and there is no line in drawn.

However, all bars are always open and you have plenty of streets where you can enjoy yourself all evening. In the following streets there is always something going on and they are always cosy:

 • Pigalle,
 • Rue de Lappe,
 • Rue saint andre des arts,
 • Châtelet
 • The whole neighbourhood around ‘Les Halles
 • Saint-Germain-des-Près
 • Grands Boulevards
 • Bastille
 • Rue Oberkampf
 • Rue de la Roquette
 • Rue de Sentier
 • Canal st Martin

Possible places to party are:

 • Dirty Dick
 • Le Rouge
 • Club rex
 • L’aquarium
 • IZA Pigalle
 • L’arc
 • Wanderlust
 • The carmen
 • Kilomètre25
 • Le balajo
 • Le Roméo
 • Pajamama
 • Cafe OZ
 • Favella chic
 • Cova club
 • BoumBoum
 • Chez Tania

Paris is full of clubs and I haven’t been to all of them. Check out TikTok, Instagram, people who live there and (of course) read different blogs. That way you will often get nice different tips!

Be aware: Some clubs have a very strict dress code and if you don’t comply you won’t be allowed in. Sometimes male groups of clubs don’t let you in either, so make sure you join a girl group and go in together.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *