RVDH

Paris Fashion Week all day everyday (29/09/2021)

Week 5 in de stad van de mode en laat het deze week nou net Paris Fashion week zijn. Ik volg de instagram van alle influencers op de voet en kijk alle shows terug via een live stream want helaas ben ik gene inner circle van de mensen die deze shows kunnen bijwonen. Wel hopen we die natuurlijk even te spotten, maar waar? Op elke hoek is wel een Instagram plekkie te vinden dus je moet je ogen goed open houden en je kleding on fleek.

Je zou denken na dik 5 weken in een stad heb je het langzaam wel gezien maar ik blijf toch elke dag weer nieuwe dingen ontdekken. Zowel straatjes als plekjes om te eten of drinken. Waar ik normaal helemaal full on instagram ben schiet dat er hier altijd een beetje in. Ik gebruik hier voor de verandering mijn ogen in plaats van mijn camera, een goede verandering als zeg ik het zelf!

Als die nieuwe straatjes en plekjes gaan ook langzaam als thuis voelen, de angst die ik had op straat is volledig weg en ik voel geen verschil meer met Rotterdam/Hellevoet of Parijs. Tuurlijk is het anders, niet te vergelijken zelfs, maar het gevoel van ergens thuis horen is exact hetzelfde. Die bevestiging kreeg ik ook van de sterren (sorry voor alle down to earth dutchies en andere ongelovige maar ik ben een die hard zweef teef) Zo kreeg ik te horen dat het ‘angel number’ voor vissen 222 was, wat inhield dat je op de juiste plek bent op het juiste moment. Nou dat vond ik best bizar, ook omdat mijn kamer nummer 222 is. Nog meer bevestiging. Zelfs het universum weet dat ik hier nu moet zijn en ik deel de mening.

Ik merk aan mijzelf dat ik de verandering van omgeving en mensen enorm nodig. Ik kreeg in Nederland soms erg het gevoel dat ik stil stond en als je 22 bent heb je nog een lange weg te gaan en is er geen tijd voor stil staan. Tuurlijk mis ik Nederland en al mijn vrienden en familie maar deze stap was wel een van de betere keuzes ooit gemaakt, ondanks dat die niet altijd zo voelde.

In Nederland is het maar al te gewoon om ergens geboren te worden, daar op te groeien, naar de ‘grote’ stad te verhuizen voor een paar jaar (Rotterdam voelt in vergelijking met Parijs als een mini dorp) en dan weer terug naar je geboorte plaats om je te settelen, ieder zijn ding maar dat is voor mij een uitgebreide omschrijving van mijn grootste nachtmerrie. Niet dat er iets mis mee is, maar ik deel die ambitie gewoon niet.

Gelukkig ontmoet je hier heel veel mensen die dat met mij eens zijn en nog grotere dromen en ambities hebben als dat ik heb. Zo zie je ook maar dat cultuur en afkomst heel veel verschil bied in toekomst en de kijk naar de toekomst. Wij blijven natuurlijk maar een stel nuchtere nederlanders waar je beter normaal kan doen want dan doe je al gek genoeg (die zin heeft nooit op mij geslagen want ik doe nooit normaal)!

Toch kan je je cultuurtje niet helemaal loslaten en daarom ben ik erg blij dat ik fantastische Nederlanders heb gevonden waarvan ik ook zeker weet dat ik daar contact mee zal blijven houden thuis. (Veerle & Tjitske talking to you here) Al wonen ze helemaal in Groningen!

Deze week staat helemaal in het teken van mode en daarom zal ik nog net even iets meer shoppen als normaal (als dat mogelijk is) om er op mijn paasbest uit te zien!

Toedeloe en tot de volgende keer,

Bisous, Robin

Paris Fashion Week all day everyday (29/09/2021)

Week 5 in the city of fashion and its Paris Fashion week this week. I’ lurking the instagram of all influencers and watch all shows via a live stream because unfortunately I am not an inner circle of the people who can attend these shows. Of course i hope to spot them, but where? There is an Instagram spot on every corner so you have to keep your eyes open and your outfit on fleek.


You would think after more than 5 weeks in a city you have slowly seen everything, but I keep discovering new things every day. Both streets and places to eat or drink. Usually i am full on instagram mode, but i’m not like that here. I’m using my eyes instead of my camera here for a change, a good change if I do say so myself!

Those new streets and places slowly start to feel like home, the fear I had on the street is completely gone and I no longer feel any difference with Rotterdam/Hellevoet or Paris. Of course it is different, not even comparable, but the feeling of belonging somewhere is exactly the same. I also got that confirmation from the stars (sorry for all the down to earth dutchies and other unbelievers but I am a die hard hard believer) So I was told that the ‘angel number’ for pisces was 222, which means that you are at the right place at the right time. Well I thought that was quite bizarre, also because my room number is 222. More confirmation. Even the universe knows I need to be here right now and I agree.


I notice that I needed the change of environment and people enormously. In the Netherlands I sometimes got the feeling that I was standing still in life and when you are 22 you still have a long way to go and there is no time for standing still. Of course I miss the Netherlands and all my friends and family but this step was one of the better choices ever made, even though it didn’t always feel that way.

In the Netherlands it is all too common to be born somewhere, grow up there, move to the ‘big’ city for a few years (Rotterdam feels like a mini village compared to Paris) and then back to your birth place to settle down, to each his own but for me that is an extensive description of my worst nightmare. Not that there’s anything wrong with that, but I just don’t share that ambition. Fortunately, you meet a lot of people here who agree with me and have even bigger dreams and ambitions than I have.

So you see that culture and origin offer a lot of difference in the future and the view to the future. Of course we’re just a bunch of down to earth Dutch people.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *