RVDH

Puerto Vallarta – De juiste mix tussen Mexico en Benidorm

Na ons verblijf in Mexico City vlogen wij vanaf daar naar Puerto Vallarta. Naar de kust, eindelijk! We stapte het vliegveld uit en temperaturen van 27 graden plus kwamen ons tegemoet. Blijer als dat ga je mij niet krijgen. Na 20 minuutjes in de Uber kwamen we aan in ons hotel. Lief hotel met een zwembad erbij. De kamer had 2 aparte slaapkamers maar helaas geen ramen. Voor de dagen dat wij er waren was het prima te doen maar het had geen wauw factor. Het personeel was vriendelijk en behulpzaam. (https://haciendavallartalasglorias.gabsuite.com/)

Het strand was op 10 minuutjes lopen. Echter zat de gehele kustlijn bezaaid met enorme resorts. Om echt in het dorpje zelf te komen was het nog wel 25 minuutjes lopen. We zouden 3 nachten in Puerto Vallarta verblijven om daarna door te trekken naar Sayulita.

Losjes op de beat.

Ondanks dat de eerste club die we tegen kwamen een erg aantrekkelijk naam had (boobies and booty’s galore) hadden we er toch voor gekozen om even door te lopen en de strip te ontdekken. Daar aangekomen kwam het geluid van de bass je al tegemoet. Helemaal mijn muziek! De propers stonden ook al in koeien pakken op je te wachten om je naar binnen te lozen met gratis drank. Dit had ons, als de onomkoopbare gevallen die wij zijn natuurlijk nog niet overgehaald. Het gene wat ons over de streep trok was een enorme schommel boven de bar. Dit moest ik doen. Ik voegde natuurlijk daad bij het woord, met een gratis margarita in mijn hand zweefde ik boven de bar! Bucket list momentje. Het nachtleven was dan ook naar onze ervaring helemaal gezellig. We hebben het er nog vaak over onderling ‘de avond van 25 Bacardi cola’ (ik heb natuurlijk geen 25 Bacardi cola gedronken, ik drink niet)

Met een vleugje Benidorm

Ondanks dat wij ons overal vermaken en ons aanpassen aan de omgeving voelde wij ons hier af en toe toch best wat ‘jong’. De gemiddelde leeftijd in Puerto Vallarta lag ongeveer rond de 50+, niks mis mee en hartstikke gezellig maar je voelt je soms wel een beetje een vreemde eend in de bijt. Net iets te dikke Amerikanen waren hier dan ook in overvloed, super gezellig en enorm gelachen.

LGBTQ

Wat ik oprecht een van de aller tofste dingen vond in Puerto Vallarta was dat alles in het teken stond van het tonen van hun liefde voor de same sex love ! Van speciale clubs, hotels, restaurants etc. Ik kan er zo van houden als plekken dit zo open omarmen, zo hoort het! Overal schitterde de vlag van de LGBTQ+ gemeenschap! Ik hou er zo van! Ik heb in verschillende blogs gelezen dat het ook in Mexico soms nog gevaarlijk kan zijn om openlijk homo seksueel te zijn. Dat dit in 2022 nog een ding moet zijn vind ik echt belachelijk maar daarom was het wel heel fijn om te zien hoe deze stad het stigma hier van weghaalde en toonde hoe het ook kan!

Niet geheel onbelangrijk: VOEDSEL

Mijn favoriete restaurantje van de gehele vakantie in Mexico was in Puerto Vallarta! Het restaurant heette ‘El Barracuda’. (http://www.elbarracuda.com) Wij zaten aan een tafeltje op het strand. Met je voetjes in het zand, luisterend naar de zee bij maan en kaars licht, ja mij heb je hoor! Daarbij was het eten ook nog eens heel erg goed en het personeel enorm vriendelijk! Echt mijn favo plekje. De tweede dag hebben we gegeten in een heel Mexicaans restaurantje aan het begin van de boulevard. Het eten was iets minder lekker als de dag er voor maar we hebben enorm gelachen met elkaar. Voor de liefhebbers was er ook een restaurant waarbij je een ballon dier op je hoofd kreeg (als je op stap bent met ‘mannen’ van rond de 24, pas dan op, dit kan verleidelijk zijn voor hen, als je dan nee zegt heb je aan de stok, ik spreek uit ervaring) De tweede dag hebben we gedaan wat Pumah en ik het aller liefste doen op vakantie, helemaal niks! Heel de dag bakken bij een strand tent waar je op je wenken wordt bediend. Say no more, Puerto Vallarta had er hier genoeg van! Wij lagen bij de aller laatste strand tent van het strand, genaamd Mantamar, dit was een ‘adults only gay beach bar’. Hele gezellige sfeer, fijn personeel, leuke mensen en heerlijk eten! (https://mantamarvallarta.com/en)

Een culinair hoogstandje voor mij deze vakantie was het proeven van krekels. Deze verkochten ze op straat in Puerto Vallarta en ik moet eerlijk zeggen. Ik was niet teleurgesteld. Knapperig en smaakvol! Aanradertje!

English:

After our stay in Mexico City, we flew from there to Puerto Vallarta. To the coast, finally! We stepped out of the airport and temperatures of 27 degrees plus came towards us. You can’t get me any happier than that. After 20 minutes in the Uber we arrived at our hotel. Sweet hotel with a swimming pool. The room had 2 separate bedrooms but unfortunately no windows. For the days we were there it was fine but it had no wow factor. The staff was friendly and helpful. (https://haciendavallartalasglorias.gabsuite.com/)

The beach was a 10 minute walk away. However, the whole coastline was littered with huge resorts. To really get to the village itself it was still a 25 minute walk. We would stay 3 nights in Puerto Vallarta and then move on to Sayulita.

Getting loose on the beat.

Although the first club we came across had a very attractive name (boobies and booty galore), we decided to walk on and explore the strip. Once we got there, the sound of the bass came to meet us. Just my kind of music! The propers were also already waiting for you in cow suits to let you in with free drinks. Of course, being the incorruptible cases that we are, this had not yet convinced us. The one thing that won us over was a huge swing above the bar. This I had to do. Of course I did, and with a free margarita in my hand, I floated above the bar! Bucket list moment. The nightlife was, in our experience, totally enjoyable. We still often talk about ’the evening of 25 Bacardi colas’ (of course, I did not drink 25 Bacardi colas, I don’t drink).

With a touch of Benidorm

Despite the fact that we enjoyed ourselves everywhere and adapted to the environment, we sometimes felt quite ‘young’ here. The average age in Puerto Vallarta was about 50+, nothing wrong with that and very pleasant, but you sometimes feel like the odd one out. Americans who were just a bit too fat were also in abundance here, very sociable and a great source of laughter.

LGBTQ

What I really liked about Puerto Vallarta was that everything was about showing their love for the same sex love! From special clubs, hotels, restaurants etc. I love it when places embrace it so openly, that’s how it should be! Everywhere the flag of the LGBTQ+ community was shining! I love it so much! I have read in several blogs that even in Mexico it can still be dangerous to be openly gay sexually. That this should still be a thing in 2022 I find really ridiculous but therefore it was really nice to see how this city took away the stigma and showed how it can be done!

Not entirely unimportant: FOOD

My favourite restaurant of the whole holiday in Mexico was in Puerto Vallarta! The restaurant was called ‘El Barracuda’. (http://www.elbarracuda.com) We sat at a table on the beach. With your feet in the sand, listening to the sea by moon and candle light, yes you got me! The food was also very good and the staff very friendly! Really my favourite place. The second day we had dinner in a very Mexican restaurant at the beginning of the boulevard. The food was a bit less tasty than the day before but we had a great laugh together. There was also a restaurant where you could get a balloon animal on your head (if you are out with ‘men’ of around 24, beware, this can be tempting for them, if you say no, they will hit you, I speak from experience). We baked all day at a beach tent where you were waited on hand and foot. Say no more, Puerto Vallarta had enough of it! We were at the very last beach tent of the beach, called Mantamar, this was an ‘adults only gay beach bar’. Very cosy atmosphere, great staff, nice people and delicious food! (https://mantamarvallarta.com/en)

A culinary highlight for me this holiday was tasting crickets. They sold these on the streets of Puerto Vallarta and I have to be honest. I was not disappointed. Crunchy and tasty! Highly recommended!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *