RVDH

Sayulita – Of hoe ik het liever noem ‘heaven on earth’.

Na 3 dagen Puerto Vallarta trokken we verder naar Sayulita! Dit kon per bus of per Uber! Het is ongeveer een uurtje rijden naar Sayulita en in het dorp zelf rijden geen Ubers meer!  Na een super toffe rit door de jungle kwamen we aan in Sayulita bij ons hostel! Bij aankomst al een voorzichtig enthousiasme! Een enorm kneuterig hostel genaamd ‘Riad Lola’ we hadden een grote gedeelde kamer met eigen badkamer (de muur was helaas wel maar voor de helft, iets Mexicaans denk ik) Dit hostel had een super leuke buitenplaats waar je ook je surfboard kwijt kon. (https://lolasayulita.negocio.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral)

Eenmaal ingecheckt even een kijkje genomen bij het strand (wat op 5 minuten lopen zat)! Bij aankomst op het strand stonden we 4 man sterk even een vreugde dansje te doen! Gekleurde barretjes aan het strand, een azuur blauwe zee, surfers, golven en palmbomen.. ‘honey i am home!’ 

Je kan dan ook wel raden wat de volgende stap was, bikini aan, surfplank huren en het water in! 

Catching waves not feelings.

Sayulita is de perfecte plek als je wil leren surfen. Je kan op elke hoek van de straat een surfles plannen of een surfplank huren. Wij waren beide beginnende beginners maar vonden het toch een goed plan om direct voor 5 dagen een plank te huren zonder les. Niks mis mee maar 1 of 2 lesjes hadden geen overbodige luxe geweest. Dit raad ik dan ook wel echt aan! Wij hebben een beginners plank gehuurd voor 5 dagen en dit kosten ons $60 per persoon! Wij zijn ongeveer 4/5 keer per dag een half uurtje het water op gegaan om te oefenen met surfen. Dit is moeilijk als dat het lijkt maar ontzettend leuk. Aan de linker zijde van het strand kan je als beginner perfect uit de voeten, de rechter kant is voor de wat meer ervaren surfer. Je hebt in Sayulita enorm veel plekken waar je planken kan huren en lessen kan aanvragen, de ene is wat duurder als de anders dus je doet er goed aan om van te voren even een rondje te lopen en te kijken waar je het het goedkoopste kan huren.

Het eten bijna net zo goed als de golven.

Het eten in Sayulita was echt top, van Mexicaans tot Italiaans tot Thais en Vegan. Van alle markten thuis. Sayulita is heel klein en dus ook te voet super goed te doen. Als je door het dorp loopt zie je overal eet tentjes waar je kan aanschuiven. Wij hebben elke dag ergens anders gezeten, we begonnen in een tentje waar op dat moment een live band was, hele leuke mensen en een goede sfeer. De derde dag hebben wij gegeten in een restaurant aan het plein in het midden van het dorp genaamd ‘Xochi’ iets prijziger maar wel heel lekker en een super fijne sfeer.(https://xochisayulita.com/) Wij hebben praktisch elke dag ontbeten bij ‘Organi-K’ een tentje waarbij ze heerlijke broodjes, Pokebowls en Acai bowls hadden. Echt heel lekker om de dag mee te beginnen! (https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g445056-d13537412-Reviews-Organi_K_Sayulita-Sayulita_Pacific_Coast.html) Wat betreft restaurants raad ik je in Sayulita echt aan om gewoon het dorp in te gaan en tegen iets leuks aan te lopen. Er zit namelijk zoveel dat je echt je lol op kan. Wel een tip, ga een beetje op tijd, rond 19:30/20:00! Hier in Sayulita sloten best veel restaurants relatief vroeg.

Na een dag op de golven nog in de lampen hangen.

Sayulita heeft welgeteld 2 clubs, tegenover elkaar! De muziek komt je al op de straat tegemoet. De ene wat meer techno/house en de andere wat meer urban! Beide clubs waren enorm gezellig en het stappen viel dan ook zeker niet tegen!

Van hot naar her.

In Sayulita heb je geen Uber, maar dit heb je ook absoluut niet nodig! Het stadje is zo klein dat je alles te voet kan doen! Er gaat een bus naar Puerto Vallarta, deze kost ongeveer een €1 en duurt 1,5 uur. Je rijdt een super mooie route en je hebt ook weer een verhaal erbij, want je zit in een oude schoolbus! Ook leuk om te vertellen in de kroeg!

Strand naar mijn hart

Het strand in Sayulita is top. Veel ruimte en veel plekjes waar je wat kan eten of ook eten kan afhalen. Het water is warm maar er staat wel een flinke stroming, ook door de golfslag. S’avonds met een biertje naar de sterren kijken is ook niet rot. Er zijn veel Mexicanen op het strand en wat Amerikanen, verder valt het met het toerisme nog enorm mee en is het nog een rustig en schattig plekje. Zeker niet zo massaal als andere kust plekken.

Op het strand kan je ook echt alles kopen wat je hartje begeerd. Van halsbanden voor je hond tot garnalen op een stok! Tot de enorme verbazing van mijn gezelschap. Ondanks dat ik diep respect heb voor de mensen die door die warmte op het strand lopen met een bos garnalen in hun handen werd ik er niet heel erg warm van, maar andere daarin tegen laaiend enthousiast. Dus zelfs met sales ambities is Sayulita the place to be!

Ik ben echt mijn hart verloren aan Sayulita en ga hier dan ook zeker weten nog eens terug, hopelijk voor een langere periode! Dit is tot nu toe mijn favoriete plek in Mexico en zou dan ook bijna zeggen ‘ga niet’ zodat de plek zo rustig blijft zoals het nu is! Maar deze plek is echt te mooi om niet te delen! Hopelijk blijft het nog 100 jaar zo!

English:

After 3 days in Puerto Vallarta, we moved on to Sayulita! This could be done by bus or by Uber! It is about an hour’s drive to Sayulita and there are no Ubers in the village itself! After a super fun ride through the jungle we arrived in Sayulita at our hostel! At arrival we were already a bit excited! A huge hostel called ‘Riad Lola’ we had a large shared room with private bathroom (the wall was unfortunately only for half, something Mexican I think) This hostel had a super nice outside area where you could also put your surfboard. (https://lolasayulita.negocio.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral)

Once we checked in, we went to the beach (which was a 5 minute walk)! When we arrived at the beach, there were 4 of us doing a joy dance! Coloured bars on the beach, an azure blue sea, surfers, waves and palm trees… Honey I am home!

You can guess what the next step was: put on a bikini, hire a surfboard and get in the water!

Catching waves not feelings.

Sayulita is the perfect place if you want to learn how to surf. You can schedule a surf lesson or rent a board at every corner of the street. We were both beginners but thought it was a good plan to rent a board for 5 days without lessons. Nothing wrong with that but 1 or 2 lessons would not have been an unnecessary luxury. I really recommend this! We rented a beginners board for 5 days and it cost us $60 per person! We went out on the water about 4/5 times a day for half an hour to practice surfing. It is as difficult as it looks but a lot of fun. The left side of the beach is perfect for beginners, the right side is for the more experienced surfer. In Sayulita you have a lot of places where you can rent boards and ask for lessons, one is more expensive than the other so it is good to walk around beforehand and see where you can rent it the cheapest.

The food is almost as good as the waves.

The food in Sayulita was really good, from Mexican to Italian to Thai and Vegan. All kinds of markets. Sayulita is very small and therefore easy to do on foot. If you walk through the village you see everywhere food stalls where you can join. We sat somewhere else every day, we started in a tent where there was a live band at the time, very nice people and a good atmosphere. On the third day, we had dinner at a restaurant on the square in the middle of the village called ‘Xochi’, which was a bit more expensive, but very good and with a great atmosphere (https://xochisayulita.com/). We had breakfast practically every day at ‘Organi-K’, a place where they had delicious sandwiches, Poke Bowls and Acai Bowls. Really good to start the day with! (https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g445056-d13537412-Reviews-Organi_K_Sayulita-Sayulita_Pacific_Coast.html) As for restaurants in Sayulita, I really recommend you to just go into the village and find something nice. There are so many that you can really have fun. One tip, go on time, around 19:30/20:00! Here in Sayulita, a lot of restaurants closed relatively early.

After a day on the waves we want to party.


Sayulita has 2 clubs, opposite each other! The music comes to you in the street. One is more techno/house and the other more urban! Both clubs were very cosy and we had a great time!

Getting around.

There is no Uber in Sayulita, but you definitely do not need one! The town is so small that you can do everything on foot! There is a bus to Puerto Vallarta, it costs about €1 and takes 1.5 hours. You drive a super scenic route and you also have a story to tell, because you are in an old school bus! Also fun to tell in the pub!

Beach where dreams come true.

The beach in Sayulita is great. Lots of space and many places where you can eat something or take out food. The water is warm but there is a strong current, also because of the waves. Looking at the stars in the evening with a beer is not bad either. There are a lot of Mexicans on the beach and some Americans, but for the rest it is not that crowded and it is still a quiet and cute place. Certainly not as massive as other coastal spots.

On the beach you can buy everything your heart desires. From collars for your dog to shrimps on a stick! To the enormous surprise of my company. Although I have deep respect for the people who are walking on the beach in the heat with a bunch of shrimp in their hands, I did not get very excited about it, but the others were wildly enthusiastic. So even with sales ambitions, Sayulita is the place to be!

I have really lost my heart to Sayulita and will definitely return here, hopefully for a longer period of time! This is my favourite place in Mexico so far and I would almost say ‘don’t go’ so that the place stays as quiet as it is now! But this place is really too beautiful not to share! Hopefully it will stay like this for another 100 years!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *