RVDH

Zeeuwse kust ingeruild voor de Franse kust (25/10/2021)

Een beetje een late blog maar dat was vanwege mijn school tripje naar Normandië en Bretagne. Ondanks dat ik gek ben op Parijs was het toch wel heel erg fijn om weer even dicht bij het water te zijn. Ik voel mij toch wel altijd het fijnste wanneer er water in de buurt is (Praktisch opgegroeid op een boot en woont op een boot, vreemde eigenschap he?!)

Wanneer ik thuis ben neem ik het hele ‘omringt zijn door water’ enorm voor lief, zo bijzonder is dat niet dacht ik altijd. Tot dat je hier komt, al 3 maanden geen strand gezien en verhalen horen van mensen die al jaren geen strand of zee hebben gezien, dat hoor je in Nederland praktisch niet, vooral niet als je woont waar ik vandaan kom. Het is dus wel zo bijzonder, een van de vele mooie dingen van Nederland.

Het tripje duurde maar 2 daagjes (zaterdag ochtend heul vroeg weg, en zondag avond relatief laat thuis) maar het voelde wel alsof we even een korte vakantie hebben gehad. In die 2 dagen hebben we Honfleur, Deauxville, Saint Malo en Mont saint michel bezocht. Stuk voor stuk mooie en gezellige dorpjes met het aller belangrijkste, erg veel water! Daar hebben we dan ook goed gebruik van gemaakt door lekker veel vis en zee vruchten te eten. Mosselen, oesters, zalm etc etc. Je kan mij niet gelukkiger maken.

De aankomende paar weken zijn best drukke weken, er moet veel gedaan worden voor school, er komen veel vrienden langs, er staat veel op de planning dus het was fijn om er even uit te kunnen en even wat frisse (schone) lucht in te kunnen ademen. Ik mag ook weer niet klagen want volgende week staat er een 4 daags tripje naar Lyon op de planning. Geen frisse zee wind maar wel een andere omgeving om te verkennen. Alleen maar druk met leuke dingen gelukkig dus!

Dit weekend dus even de Eiffeltoren in geruild voor een vuurtoren (nergens hadden ze vuurtorens maar het klinkt gewoon leuker) en het beviel me erg goed. Toch ben ik wel weer blij om terug te zijn in Parijs, want deze week staat in het teken van verkleden, we hebben de opera en mijn aller eerste Halloween feestje deze week (mijn kostuum keuze vind ik zelf erg komisch maar daarover later meer) en laat verkleden nou ook net een van mijn hobbies zijn!

Weer genoeg om naar uit te kijken deze week!

Dikke kus,

Robin

English:

Dutch coast exchanged for the French coast (25/10/2021)

I’m a little late with my blog this week but that was because of my school trip to Normandy and Brittany. Despite the fact that I love Paris, it was very nice to be close to the water again. I always feel the best when there is water nearby (Practically grew up on a boat and lives on a boat, strange characteristic huh?!)


When I’m at home I take the whole ‘being surrounded by water’ for granted, it’s not that special I always thought. Until you come here in Paris, haven’t seen a beach for over 3 months and heared stories from people who haven’t seen a beach or sea for years, you practically never hear that in the Netherlands, especially if you live where I come from, one of the many beautiful things about the Netherlands, the sea is everywhere.


The trip only lasted 2 days (on Saturday morning we left very early, and on Sunday evening we got home relatively late) but it felt like we had a short holiday. In those 2 days we visited Honfleur, Deauxville, Saint Malo and Mont saint michel. All beautiful and cozy villages with most important: a lot of water! We made good use of that by eating a lot of fish and seafood. Mussels, oysters, salmon etc etc. You can’t make me any happier.


The next few weeks will be quite busy, there is a lot to do for school, a lot of friends are coming over, a lot is planned so it was nice to get out and get some fresh (clean) air to breathe. I can’t complain again because next week a 4 day trip to Lyon is planned. No fresh sea breeze but a different environment to explore. So only busy with fun things luckily!


So this weekend I exchanged the Eiffel Tower for a lighthouse (not one of the villages had a lighthouses but it just sounds fun) and I really liked it. Still, I’m glad to be back in Paris, because this week is all about dressing up, we have the opera and my very first Halloween party this week (I think my costume choice is very funny, but more about that later) and dressing up is just one of my hobbies!


So there is plenty to look forward to this week!


Big kiss,
Robin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *